Doprovázené poutě s Tomášem Gavlasem

Vezměte svá životní témata na cestu a zažijte léčivou sílu doprovázených poutí v české krajině. Trasu cesty určují vaše nohy a intuice. Já vás doprovázím, naslouchám vám a sleduji, co nám říká krajina okolo nás. Objednat se můžete na www.putovat.cz

Gavlas Podcast : Poslechněte si poslední díl

Ve svém podcastu se chci věnovat hlubším tématům a sdílet s Vámi zajímavé myšlenky. A to nejen moje, ale i hostů se kterými usednu v rozhovoru. Více o mé knize najdete na www.karlaz.cz

Naleznete na Spotify
Google Podcast
Naleznete na Google Podcasts
Karlaz Cesta člověka
KARLAZ: CESTA ČLOVĚKA

KARLAZ v dvaceti devíti promluvách vysloví, co je v životě důležité. Oživí příběhy dávno zapomenutých klášterů, pouštních oáz i zaniklých měst. V nadčasových rozmluvách s chromými poustevníky, zkušenými léčitelkami a mocnými vládci nabídne praktické instrukce k řešení zásadních životních otázek.

Dotkne se témat, jako jsou vztahy, sebepoznání, mluvení, hřích, temná noc, strach, bolest, víra, čas, smrt, pořádek, peníze, vděčnost, odpuštění, lpění, meditace, cítění, myšlení a hledání životního poslání.